top of page

Imua e na poki'i a inu i ka wai 'awa'awa, 'a'ohe hope e ho'i mai ai

(Move forward and drink of the bitter water, none shall return/go back)

E mālama kekahi i kekahi

Allow your fellow student(s) their dignity

 

E mālama i kou kuleana pono ‘i

Take care of your own responsibility prior to correcting others

 

E ‘ōlelo i kou manawa wale nō

Speak only when spoken to

 

E ho‘omaupopo i ko ha‘i na‘au

Have empathy for your fellow student(s)

 

Ho‘olohe ke pepeiao

Listen with care

 

Nānā i ka maka

Observe with care

 

Hana ka lima

Work with the hands

 

Pa‘a ka waha

DO NOT interrupt the kumu during class, concentrate on what he is teaching you

 

E kuhikuhi pono i na au iki a me na au nui o ka ‘ike

In teaching, do it well, the small details are as important as the large ones

 

Kuhi no ka lima, hele no ka maka

Where the hands move, there let the eyes follow

 

E hana mua a pa’a ke kahua mamua o ke a’o ana aku ia ha’i

Build yourself a firm foundation before teaching others

 

‘A’a i ka hula, waiho ka hilahila i ka hale

When one wants to dance hula, bashfulness should be left at home

 

I le’a ka hula i ka ho’opa’a

The hula is pleasing because of the drummer. The lesser details that one pays little attention to are just as important as the major ones. Although the attention is given to the dancer, the drummer and chanter play an important role in the dance

 

Hō’ale’ale Mānā i ke kaha o kaunalewa

Said of movements of dance. A play on ‘ale’ale (to ripple like water) referring to the gestures of the hands and lewa (to sway) referring to the movements of the hips

Teaching Philosophies

bottom of page